Risto Nieminen valittiin Valon puheenjohtajaksi

30.11.2013 17:09

Valon syyskokouksessa Vantaalla 30.11.2013 valittiin Valon uusi puheenjohtaja ja hallitus kaudeksi 2014-2016. Puheenjohtajaksi valittiin Risto Nieminen, 1. varapuheenjohtajaksi Tuija Brax ja 2. varapuheenjohtajaksi Petteri Kilpinen. Hallitukseen tulivat puheenjohtajiston lisäksi Ahti Arokallio, Anne-Mari Jussila, Tobias Karlsson, Jari Parkkonen, Sari Rautio ja Aki Riihilahti. Hallituksen varajäseninä ovat  Jani Rusi ja Laura Lares.
 
Suomalainen liikunta ja urheilu on kokenut viimeisen kahden vuoden aikana isoja rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Valo perustettiin kesäkuussa 2012 ja varsinainen toiminta alkoi 1.1.2013, kun Valon perustajajärjestöjen Suomen Liikunnan ja Urheilun, Nuoren Suomen ja Kuntoliikuntaliiton toiminnot ja henkilöstö siirtyivät Valoon. Ensimmäinen Valon hallitus muodostui perustajajärjestöjen edustajista. Valon jäsenjärjestöjen 30.11.2013 valitsema uusi hallitus aloittaa oman työnsä välittömästi.
”Tehtäväni Valon ja samalla myös Suomen Olympiakomitean puheenjohtajana on jatkaa suomalaisen liikunnan ja urheilun muutosprosessia. Meillä on historiallinen mahdollisuus toteuttaa entistä paremmin niitä asioita, joita yhteisesti tavoittelemme. Tulosten saavuttaminen vaatii suomalaisessa liikunnassa ja urheilussa parempaa yhteistyötä, toimintatapojen muutosta ja tilannetta, jossa kaikki tahot ovat mukana edistämässä yhteistä visiota – Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 ”, toteaa Risto Nieminen.
Valon väistyvä puheenjohtaja Timo Laitinen nosti puheessaan esiin liikunta- ja urheilutoimijoiden kyvyn reagoida maailman muuttumiseen ympärillämme.
 
”Miten me, liikunta- ja urheilujärjestöväki, olemme reagoineet ja nyt reagoimme muuttuvaan maailmaan? Pyristelemmekö vastaan? Uskallammeko heittäytyä ja ajatella uudella tavalla?  Nyt näyttäisi olevan oikea hetki koko liikuntakulttuurin yhteiselle strategialle, jossa yhdessä sovitaan suuret linjat ja eri toimijoiden roolit. Toivon vilpittömästi, että ne lajiliitot ja muut liikuntajärjestöt, jotka vielä eivät ole liittyneet Valon jäseneksi tekisivät sen ja tulisivat rakentamaan yhteistä tulevaisuutta”, totesi Timo Laitinen.
 
Valo syyskokous hyväksyi vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä suomalaisen liikunta- ja urheiluyhteisön eettiset periaatteet - Reilun pelin ihanteet ja tavoitteet.
 
Valokuvat
 
Lisätietoja:
Valon puheenjohtaja Risto Nieminen puh. 0400 501 917
Valon pääsihteeri Teemu Japisson puh. 0400 878 949