SEL kouluttaa - Henkinen valmennus

08.10.2013 16:10

 

Henkinen valmennus 2013-2014
Tieto ei lisää tuskaa - ota haaste vastaan
 
Koulutus järjestetään urheilupsykologian asiantuntijan johdolla  
Hartolan Linnahotellissa www.linnahotelli.fi kahdessa eri jaksossa.  
Ensimmäinen osa on 30.11. - 01.12.2013 ja toinen osa 15. - 16.3.2014.  
Pitopaikka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiiviiseen yhdessäoloon  
ja rentoutumiseen koulutuksen ohella.
 
Suomen Erotuomarienliiton eräs keskeisimmistä tavoitteista on tarjota  
eri lajien erotuomareille yhteisiä koulutustilaisuuksia ja  
kehittymismahdollisuuksia. Ensimmäistä kertaa järjestettävä henkisen  
valmennuksen kurssi on yksi näistä koulutuksista.
 
Henkisen valmentautumisen koulutus on tarkoitettu jo joitakin vuosia  
kokemusta omaaville eri lajien erotuomareille. Koulutuksen aihetta  
lähestytään urheilupsykologisesta näkökulmasta suorituksen  
kehittä­miseen. Koulutuksessa perehdytään mm. pelin johta­miseen,  
esiin­tymiseen ja kommuni­kointiin, henkiseen valmistau­tumiseen,  
suoritus­vireyteen ja kuormitukseen. Kunkin aihealueen käsittely pitää  
sisällään tieto­iskun aiheesta, harjoitteita, keskustelua sekä  
mahdol­lisesti henkilökohtaisia itse­arviointeja. Ensimmäisenä  
viikon­loppuna osallis­tujille annetaan välitehtäviä, jotka puretaan  
toisena viikon­loppuna.
 
Kouluttajat
 
SEL ry:n järjestämissä koulutus­tilaisuuksissa kouluttajat ja  
luennoitsijat ovat alan parhaim­mistoa, urheilun parissa toimivia  
ammatti­laisia, jotka takaavat koulutuk­selle huipputason.
 
Ilmoittautuminen ja kurssimaksu
 
Kurssimaksu on 100 euroa ja se maksetaan kahdessa 50 euron erässä  
ennen kutakin osaa. Maksu kattaa täysi­hoidon kahden hengen huoneissa 
la-su välillä. Kurssit alkavat lauantaina lounaalla klo 11.00 ja  
päättyvät sunnuntaina n. klo 16.00. Kysy laji­liitoltasi tai  
erotuomari­kerholtasi mahdollista avustusta kurssi­maksuun ja  
matka­kuluihin.
 
Koulutukseen ilmoittau­tuminen 15.11.2013 mennessä tapahtuu  
täyttämällä oheisen linkin ilmoittautumislomake:  
http://www.referee.fi/koulutus/ilmoittaudu ja maksamalla kurssimaksun
ensimmäinen erä 50 € SEL ry:n tilille FI40 2077 1800 0127 51, viestikenttään
merkintä: henkinen valmennus ja osallistujan nimi.
 
Lisätiedot:
koulutus@referee.fi
Kari Rouhiainen 044 558 50 50