Ohjeistusta seuroille harjoitustoiminnan uudelleenkäynnistämiseen koronarajoitukset huomioiden

20.05.2020 00:00

Kaukalopallo- ja Ringetteliitto noudattaa koronavirusepidemiaan liittyen Suomen hallituksen, viranomaisten ja Olympiakomitean linjauksia ja ohjeistuksia urheilutoimintaan liittyen. Omatoimista harjoittelua ja monipuolista liikkumista suositellaan edelleen, mutta seurat voivat suunnitella joukkueharjoittelun jatkamista 1.6. alkaen varmistaen, että olosuhteet ovat harjoittelulle turvalliset ja viranomaisten voimassa olevia ohjeistuksia noudatetaan.

Yli kymmenen hengen kokoontumiset ovat jälleen sallittuja kesäkuun alusta alkaen, mikä mahdollistaa joukkueiden yhteisharjoitusten uudelleenkäynnistämisen harkitusti ja ohjeistuksia noudattaen. Kokoontumisrajoitus nousee 50 henkilöön, ja tämä mahdollistaa ryhmäharjoittelun turvalliset olosuhteet huomioiden. Urheiluyhteisön ja eri viranomaistahojen yhteistyössä on haettu yhteisiä tulkintoja voimassa olevien koronarajoituksien käytännön soveltamiseen liikunnassa ja urheilussa.

Kehotamme seuroja tutustumaan huolellisesti Olympiakomitean 19.5.2020 päivitettyyn ohjeistukseen Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun. Ohjeistuksessa on lisäksi tarkennettuja toimintaohjeita huippu-urheilun näkökulmasta. Suosittelemme tutustumaan myös näihin ohjeisiin ja noudattamaan niitä lajiemme näkökulmasta soveltuvin osin.

Joukkueiden harjoituksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota hygieniaohjeistuksiin ja suosittava turvaetäisyyksiä. Harjoituksiin ei tule osallistua, mikäli henkilöllä on mitään sairastumiseen viittavia oireita.

Lisää ajankohtaista tietoa ja ohjeistusta koronavirusepidemiaan ja voimassa oleviin rajoituksiin liittyen löytyy Valtioneuvoston, Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL), Aluehallintovirastojen (AVI) ja Olympiakomitean sivuilta.