Kysely koronapandemian akuuteista vaikutuksista urheiluseurojen talouteen ja toimintaan

06.05.2020 16:07

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) tekee selvityksen koronapandemian akuuteista vaikutuksista liikuntatoimialaan Suomessa. Osana selvitystä toteutetaan kysely eri lajien urheiluseuroille. Kyselyllä kartoitetaan koronapandemian vaikutuksia seurojen taloudelle ja toiminnalle.  Tavoitteena on luoda eri tahoille (OKM, VLN, lajiliitot, kunnat) yhteinen tilannekuva koronapandemian vaikutuksista sekä tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi.

Valtion liikuntaneuvosto on tilannut seurakyselyn toteutuksen Smart Sport kehittämisosuuskunnalta. Kysely toteutetaan yhteistyössä lajiliittojen ja Olympiakomitean kanssa.

Kyselystä saatavat tiedot raportoidaan siten, että niistä ei voi tunnistaa yksittäisen seuran vastauksia. 

Tieto kyselystä ja linkki siihen vastaamiseen on lähetetty Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton jäsenseurojen puheenjohtajille ja yhteyshenikilöille.

Seurakyselyn vastausaika päättyy su 17.5.2020. 

Toivomme, että mahdollisimman moni Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton jäsenseuroista vastaa tähän kyselyyn.  Mikäli kaukalopallo- ja ringetteseuroista tulee vastauksia riittävästi, saamme myös lajikohtaisen raportoinnin tuloksista. Myöskään lajikohtaisessa raportoinnissa yksittäisen seuran vastauksia ei voi erottaa.

Yhteistyöterveisin
Minttu Korsberg                                                                              Mikko Salonen
pääsihteeri                                                                                      toimitusjohtaja
Valtion liikuntaneuvosto                                                                Olympiakomitea

               

Kyselyyn liittyvät tiedustelut: Pasi Mäenpää, Smart Sport osk.