Ehdollepanotoimikunnan esitys seurakokouksille

19.04.2017 12:42

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n liittohallitus päätti 23.1.2017 pidetyssä kokouksessaan asettaa ehdollepanotoimikunnan valmistelemaan ehdokasasettelua lajiryhmien osalta. Näin varmistetaan, että ehdokkaita on kuhunkin tehtävään vähintään yksi. Ehdokkaita voi olla myös useampia kuhunkin tehtävään. 

 

Lajiryhmän kokoonpano ringette:

Erovuoroiset ringeten lajiryhmässä ovat Katriina Keskitalo (ETT) ja Timo Himberg (MJT). Toiselle kaudelle jatkavat Annamari Tuokko (KT) ja Marja Salenius (THT). Uusia työryhmiä ovat lajimarkkinointi- ja harrastetyöryhmä, joille tarvitaan myös uudet puheenjohtajat. JAT työryhmä lakkaa olemasta, jolloin Laura Konton puheenjohtajuus päättyy.

Lajikohtainen seurakokous valitsee 6 luottamushenkilöä. Lajiryhmä valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, joista puolet ovat erovuoroisia vuosittain. Lajiryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Lajiryhmä koostuu viidestä työryhmän puheenjohtajasta sekä talous- ja hallintotyöryhmän jäsenestä.

Ehdollepanotoimikunta esittää seuraavia henkilöitä valittavaksi:

 

Ringette

Erotuomari-,tarkkailu- ja toimitsijatyöryhmä (ETT), Miia Viro, Turku
Harrastetyöryhmä (HT), Anne Ahoniemi, Espoo
Lajimarkkinointityöryhmä (LMT), Laura Kontto, Turku (jäljellä olevaksi kaudeksi)
Tie Huipulle –työryhmä (MJT), Jussi Voutilainen, Lahti

Lajiryhmän kokoonpano kaukalopallo:

Erovuoroiset kaukalopallon lajiryhmässä ovat Olli Lehtonen (pj) ja Jari Hirvirinne (THT). Toiselle kaudelle jatkavat Kimmo Ojala (SALAMA) ja Keijo Siniaalto (HETKI).

Lajikohtainen seurakokous valitsee 4 luottamushenkilöä. Lajiryhmä valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, joista puolet ovat erovuoroisia vuosittain. Lajiryhmä koostuu kahdesta työryhmän puheenjohtajasta, talous- ja hallintotyöryhmän jäsenestä sekä lajiryhmän puheenjohtajasta:

Ehdollepanotoimikunta esittää seuraavia henkilöitä valittavaksi:

 

Kaukalopallo

Talous- ja hallintotyöryhmä (THT), Jari Hirvirinne, Lappeenranta
Kaukalopallon lajiryhmän puheenjohtaja, Olli Lehtonen, Lappeenranta

Ehdollepanotoimikunta on huomioinut ehdotuksessaan ehdotettavien henkilöiden kykyä hoitaa tehtävää mahdollisimman asiantuntevasti ja lajin parhaaksi toimien yhdyshenkilöinä alueiden (seurojen) ja liiton välillä. Myös tasa-arvo ja alueellinen tasapuolisuus on huomioitu mahdollisuuksien mukaan.

 

Ehdollepanotoimikunta:

Teppo Ryhänen, teppo73(at)hotmail.com, GSM 044 033 9969, kaukalopallo
Kari Lahti, kari.lahti(at)yit.fi GSM 0400 358 450, ringette
Mika Passila, mika.passila(at)lining.fi, GSM 050 410 4779, ringette