Yhdenvertaisuussuunnitelma tekeillä - anna palautetta!

15.06.2016 12:19

 

”Yhdenvertaisuus tarkoittaa syrjimättömyyttä iän, sukupuolen, etnisen alkuperän, toimintakyvyn, kielen, uskonnon tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”.

 

Uusi yhdenvertaisuuslaki astui voimaan vuonna 2015. Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto valmistelee parhaillaan omaa yhdenvertaisuussuunnitelmaansa.

 

Yhdenvertaisuussuunnitelmassa kuvataan liiton keskeiset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotavoitteet sekä niiden edistämiseen tehtävät konkreettiset toimenpiteet. Sen lisäksi, että suunnitelman avulla kehitetään lajiemme toimintaa yhdenvertaisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi, suunnitelma on myös yksi arviointiperuste valtionavun suuruuteen jatkossa.

 

Suunnitelmaan valittavien tavoitteiden selkeyttämiseksi toteutettiin nykytilan kartoituskysely liiton luottamusryhmille (hallitus, lajiryhmät ja työryhmät), seurojen puheenjohtajille sekä liiton työntekijöille.

Kyselyn tulokset näet tästä

 

Kaikki kaukalopallo ja ringette ihmiset voivat antaa matkan varrella palautetta ja kommentteja suunnitelmaan sen valmisteluvaiheessa. (katso tarkemmin aikataulu)

 

Suunnitelmaa valmistelee liittohallituksen siihen valitsema työryhmä:

Ari Huttunen, liiton puheenjohtaja

Anu Pitkänen, Kansainvälisen Ringetteliiton jäsen, ringeten aluevalmentaja

Olli Lehtonen, kaukalopallon lajiryhmän puheenjohtaja

Janne Borgström, liiton työntekijä

Merja Markkanen, liiton työntekijä

 
Aikataulu:


Toukokuu
- Nykytilan kartoitus, kysely luottamushenkilöille, seurojen puheenjohtajille ja työntekijöille


Kesäkuu
- Kyselyn tulosten analysointi ja sen perusteella tavoitteiden ja toimenpiteiden valinta, työryhmä
- Tulosten läpikäynti liittohallituksessa ja lajiryhmissä
- Jäsenille info suunnitelman valmistelusta
- Ensimmäinen versio suunnitelmasta

 

Elokuu - syyskuu
- Suunnitelman tekemistä työryhmässä
- Suunnitelma kommenttikierrokselle liiton jäsenille 30.9.
- 30.9. valmis suunnitelma seuroille kommenttikierrokselle

Lokakuu
- 15.10. mennessä liiton jäseniltä kommentit suunnitelmasta
- Esitetään suunnitelma hyväksyttäväksi liiton syyskokouksessa 29.10.
- Info seuroille hyväksytystä suunnitelmasta
- Lisätään toimenpiteet vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan
- Suunnitelma lähetetään OKM:ään valtionapuhakemuksen kanssa

 

Lisätietoja, palautteet ja kommentit Merja Markkanen merja.markkanen@skrl.fi