Liittomme kannattaa Valon ja Olympiakomitean fuusiota

24.05.2016 00:00

Valon ja Olympiakomitean hallitukset käsittelivät kokouksessaan 11.5.2016 viime kuukausien aikana rakennettua suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteistä menestyssuunnitelmaa. Tarve menestyssuunnitelmaan on syntynyt toimintaympäristön rajusta muutoksesta sekä halusta muuttaa toimintatapoja.

 

Menestyssuunnitelman yhtenä osa-alueena on Valon ja Olympiakomitean ehdotettu fuusio sekä alueellisen toiminnan tulevaisuuden rakentaminen entistä tiiviimmäksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on tukea paremmin yksittäisiä liikkujia, urheilijoita ja seuroja. Valtakunnallinen uusi organisaatio toimisi tulevaisuudessa myös alueellisesti yhteisten tavoitteiden, toimintatapojen, ohjausjärjestelmän ja brändin kautta.

 

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitolle fuusio mahdollistaa ei-olympilajeina olla mukana vahvistamassa urheilun, kulttuurin ja kasvatuksen välistä yhteistyötä. Yhteisenä unelmana on rakentaa “Urheilun Talo”, jossa eri toimijat voisivat verkostoitua päivittäin ja lajienvälinen yhteistyö ja arvostus lisääntyisi. Se että tulevaisuudessa suomalaista urheilua johdettaisiin yhdestä paikasta käsin, selkeyttäisi urheilun koko hallintorakennetta. Erityisesti liikunnallisten aluejärjestöjen rooli on meille ensiarvoisen tärkeä, koska heidän toimipisteensä ovat lähinnä meidän jäsenseurojamme ja aluejärjestöjä, toteaa liiton puheenjohtaja Ari Huttunen.

 

Kansainvälistyminen on ainakin Ringeten puolella aivan keskeinen asia lajin tulevaisuuden, eli  laajentumisen, tunnettuuden ja myös uskottavuuden näkökulmasta. Olemalla osa isompaa kokonaisuutta, tämä on mahdollista toteutua uusien verkostojen kautta. On nähtävissä, että tulevaisuudessa globaalisti naisten harrastusmahdollisuuksiin ja lajeihin tullaan kiinnittämään enemmän huomiota ja ringette lajina tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon maissa joissa jääurheilu kehittyy, toteaa liittohallituksen jäsen Jussi Voutilainen.

 

Oleellista fuusiossa SKRL:n näkökulmasta on lisätä aidosti lajien välistä yhteistyötä, suunnata varoja seuratyöhön ja lajien harrastajiin sekä vähentää hallinnon päällekkäisyyksiä.  Lisäksi tärkeää on, että uudistuksessa otetaan aidosti ei olympialajit mukaan paremman urheilun ja liikunnan tulevaisuuden rakentamiseen, toteaa liittohallituksen jäsen Ari Kurttila.

 

Menestyssuunnitelma esitellään ja käsitellään urheiluyhteisön seminaarissa ja Valon kevätkokouksessa 25.5.2016 Helsingissä. Valon ja Olympiakomitean hallitukset ovat päättäneet kutsua yhdistysten ylimääräiset kokoukset koolle 20.6.2016 liittyen järjestöjen fuusioon.