Hallinto

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry) ja englanniksi Rinkball and Ringette Finland.

Kevätkokouksessa 6.6.2020 päätettiin Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n lakkauttamisesta 31.12.2020. Ringette jatkuu Suomen Ringetteliitto ry:n ja kaukalopallo Suomen Kaukalopalloliitto ry:n alaisuudessa.

Suomen Ringetteliiton hallituksen päätöksiä

Suomen Kaukalopalloliiton hallituksen päätöksiä

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton hallituksen päätöksiä

Tarkoitus

Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää kaukalopalloa ja ringetteä sekä toimia näissä lajeissa toimivien jäsentensä valtakunnallisena liittona.

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo.

Toimintamuodot

Liitto toteuttaa tarkoitustaan

Varsinaiseksi liiton jäseneksi voi hakea rekisteröity yhdistys: (Linkki jäsenhakemukseen)

  1. Urheiluseura tai muu urheiluyhteisö
  2. Aluejärjestö
  3. Valtakunnallinen yhdistys, kuten liiga-, erotuomari-, pelaaja- ja valmentajayhdistys, Jäsenen edellytetään edistävän ja kehittävän liiton toimintalajeja, ja sitoutumaan sekä noudattamaan liiton sääntöjä. Lisäksi jäsenen tulee tukea niiden yhteisöjen periaatteita, joiden jäsen liitto on.

Hallinto

Toimeenpanevana elimenä liiton asioita hoitaa liittohallitus. Liittohallitus asettaa tarvittaessa lajiryhmiä, työryhmiä ja neuvottelukuntia. Liittohallituksen alaisena on liiton toimisto, jota johtaa liittohallituksen valitsema toiminnanjohtaja.

Liittohallituksen muodostavat syyskokouksessa kahdeksi (2) kalenterivuodeksi valitut puheenjohtaja ja viisi (5) liittohallituksen jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsen voidaan valita kuhunkin tehtävään enintään kahdeksi (2) peräkkäiseksi täydeksi toimikaudeksi. Liittohallitus kutsuu keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Liittohallituksen tulee erityisesti

Materiaalipankki