ARVOT        Yhdessä urheillen        Suvaitsevaisesti        Haasteellisesti        Vastuuntuntoisesti